MAPPING NA MURALU

Obraz, barwa, ruch, dźwięk – scalamy to wszystko w intensywny, atrakcyjny przekaz audiowizualny wyświetlany podczas odsłonięcia muralu. Realizujemy projekcje multimedialne outdoor i indoor, pracujemy z najlepszymi ekspertami w dziedzinie video, animacji, sound designu.

OBEJRZYJ NASZ VIDEO SHOWREEL